Гараж, 18 м²
1500
23
Йошкар-Ола
Гараж
280000
4308
Йошкар-Ола
Гараж, > 30 м²
550000
8462
Йошкар-Ола
Гараж
50000
769
Черкесск
Гараж, > 30 м²
3000000
46154
Брянск
 Гараж
35000
538
Новокузнецк
Гараж, 10 м²
40000
615
Новокузнецк
Гараж, 20 м²
330000
5077
Новокузнецк
Гараж, 10 м²
35000
538
Новокузнецк
Гараж, 21 м²
75000
1154
Кемерово
Гараж, > 30 м²
300000
4615
Новокузнецк
Гараж, 21 м²
4000
62
Томск
Гараж, 24 м²
350000
5385
Томск
Гараж, > 30 м²
700000
10769
Новый Уренгой
Гараж, > 30 м²
270000
4154
Тазовский
Гараж, 24 м²
550000
8462
Новый Уренгой
Гараж, > 30 м²
10000
154
Новый Уренгой
 Гараж, 20 м²
110000
1692
Смоленск