Гараж, 23 м²
100000
1538
Старый Оскол
Гараж, > 30 м²
250000
3846
Старый Оскол
 Гараж, 24 м²
200000
3077
Старый Оскол
 Гараж
200000
3077
Белгород
Гараж, 26 м²
350000
5385
Белгород
Гараж, 24 м²
170000
2615
Разумное
 Гараж, 22 м²
250000
3846
Рязань
 Гараж, 24 м²
160000
2462
Рязань
 Гараж, 24 м²
180000
2769
Сасово
Гараж, 24 м²
350000
5385
Мичуринск
Гараж, 26 м²
120000
1846
Мичуринск
 Гараж, 30 м²
350000
5385
Мичуринск
Гараж, 24 м²
1550000
23846
Томск
Гараж
35000
538
Томск
 Гараж, 17 м²
310000
4769
Томск
Гараж, 21 м²
770000
11846
Томск