Гараж, 23 м²
100000
1538
Старый Оскол
Гараж, > 30 м²
2400
37
Старый Оскол
Гараж, > 30 м²
250000
3846
Старый Оскол
 Гараж, 24 м²
200000
3077
Старый Оскол
Гараж
300000
4615
Белгород
 Гараж
200000
3077
Белгород
Гараж, 26 м²
350000
5385
Белгород
Гараж, 24 м²
170000
2615
Разумное
 Гараж, 22 м²
250000
3846
Рязань
 Гараж, 24 м²
160000
2462
Рязань
 Гараж, 24 м²
180000
2769
Сасово
 Сниму гараж
3000
46
Биробиджан
Гараж, 24 м²
350000
5385
Мичуринск
Гараж, 26 м²
120000
1846
Мичуринск
 Гараж, 30 м²
350000
5385
Мичуринск
Гараж, 24 м²
1550000
23846
Томск